Organisatie

iZovator is het regionale kennis- en innovatieplatform in de regio Gooi en Vechtstreek. iZovator stimuleert innovatie in de zorgeconomie, zodat de zorg goed aansluit bij de behoefte van de burger. Daarnaast bevordert iZovator de economische bedrijvigheid in de regio. iZovator heeft zich inmiddels op de kaart gezet als één van de toonaangevende partijen als het gaat om het vertalen van beleid naar concrete innovatieve activiteiten en projecten. Zij realiseert dit niet alleen voor de zorg maar legt ook verbindingen met de multi media- en toeristische sector. iZovator werkt daarbij nauw samen met zorginstellingen, ondernemers, overheid en onderwijs.

Leden
iZovator leden kunnen gratis kennis- en netwerkbijeenkomsten bijwonen zoals de Cross Care Cafés. Tijdens deze bijeenkomsten staan diverse thema's centraal. Op de agenda op de homepage vindt u alle activiteiten waar u bij aanwezig kunt zijn.

Medewerkers

 

Sjoerd Vegter

Sjoerd Vegter is directeur van iZovator. Na een lange periode werkzaam te zijn geweest als bestuurder van de Merem Behandelcentra, ziet hij het als een uitdaging om in de zorg meer te kunnen gaan acteren vanuit een ander perspectief. De uitdaging bij iZovator is het aanreiken van nieuwe perspectieven en uitdagingen voor zorgaanbieders, waarbij de burger centraal staat.Het leggen van dwarsverbanden tussen zorgpartijen enerzijds en het bedrijfsleven en de lokale overheid anderzijds, ziet Vegter als een opgave. Begrippen als eigen regie, maatschappelijke participatie en inclusie, zijn wat hem betreft waarden welke een belangrijke drijfveer vormen voor de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn rol als directeur van iZovator. 
sjoerd.vegter@izovator.nl

 

Yolanda Gagliardi

Yolanda Gagliardi, werkt als projectleider bij iZovator. Ze werkt al meer dan 30 jaar in de gezondheidszorg. Vernieuwing en innovatie gericht op een betere dienstverlening in de zorg ziet zij als een absolute noodzaak om de uitdagingen van de komende jaren het hoofd te kunnen bieden. 
yolanda.gagliardi@izovator.nl

 

Doret Brandjes

Doret Brandjes werkt als projectleider en is werkzaam voor diverse projecten zoals bijv. ‘Growing Games' dat gericht is op het stimuleren van de applied gameindustrie ten behoeve van de gezondheidszorg of het project ‘Het Gooi Leeft!' dat gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van alleenstaande ouderen met een of meer beperkingen. Daarnaast zet zij zich in voor activiteiten die de economische bedrijvigheid bevorderen in de regio en linken naar de multimedia¬ en toeristische sector. Zij deelt graag haar uitgebreide kennis en ervaring in de gezondheidszorg. Voor wie contact wil zoeken:
doret.brandjes@izovator.nl

 

Ellen Klein - Huvêr

Ellen Klein - Huvêr maakt sinds 1 juni jl. deel uit van het team en werkt als management assistente bij iZovator. "Hoe mooi is het als je maatschappelijk deel kunt uitmaken van de zorg voor onze medemens! Kijken naar behoeften en met het team en netwerk alle kracht bijzetten om de zorg te versterken. Ik hoop mijn kwaliteiten nog lang te kunnen toevoegen aan iZovator, op deze manier draag ik mijn steentje bij aan het verbeteren van de zorg!" zegt Ellen Klein - Huvêr.
ellen.klein@izovator.nlAgenda

Op dit moment zijn er geen evenementen gepland dus houdt u onze agenda in de gaten.