Nieuwsbrief FIT zomer 2016

17 juli 2016

UPDATE  FIT - ZOMER 2016

Geachte relatie van het FIT-project, 

In het FIT-project werken vijftien partners samen aan een betere afstemming tussen vragen en wensen van mensen die leven met dementie en die hun leven thuis willen voortzetten enerzijds en het aanbod aan ondersteunende middelen en diensten anderzijds.

In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van de voortgang en informeren u over enkele bijeenkomsten in het najaar. In de zomer worden de eerste twee deel-onderzoeken afgerond: de verkenning van de vragen en wensen met betrekking tot ondersteuning van zowel mensen die leven met dementie als van hun mantelzorgers en de verkenning van het aanbod aan middelen en diensten voor ondersteuning van het thuis wonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIT EN BRABANTSE PROEFTUIN  

Onder toeziend oog van staatssecretaris van Rijn tekenden Ben Kröse, penvoerder van het FIT-project en Janny Bakker, wethouder Huizen namens de Regio Gooi, op 6 juni jl. een intentieverklaring tot samenwerking met de Brabantse Proeftuin Dementie. Het Brabantse platform en FIT gaan elkaar wederzijds informeren en met elkaar meedenken over onderzoek dat beide doen naar ondersteuning in de thuissituatie van mensen die leven met dementie.

 

 

 

 

 

WAT HEEFT U NODIG? 

Het onderzoek naar de vragen en wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers is bijna gereed. Er is gekeken naar wat de meest onvervulde behoeften zijn om prettig thuis te kunnen wonen, ondanks de dementie, en wat voor type ondersteuning hiervoor gewenst is.

Naast een literatuurstudie hebben de onderzoeksters acht mensen, samen met een partner, familielid of iemand van de thuiszorg, uitgebreid gesproken over hoe het is om te leven met dementie en welke ondersteuning hen helpt in hun dagelijks leven. 

Eind augustus verschijnen de resultaten in een handzaam boekje. Dit boekje wordt verspreid onder zorgprofessionals, bedrijven, onderzoekers en verdere belangstellenden.

 

 

 

 

 

INVENTARISATIE VAN HET AANBOD 

Er is een uitgebreide en systematische schouw gedaan om zoveel mogelijk diversiteit in het aanbod aan hulpmiddelen en diensten te verzamelen. 

Aan de hand van affinity diagramming worden deze hulpmiddelen gecategoriseerd en afgestemd op de gevonden onvervulde behoeften.

In september levert dit een state-of-the-art overzicht op van beschikbare hulpmiddelen en diensten en een indeling in categorieën waarmee een keuzehulp kan worden ontworpen. Ook zal dan duidelijk zijn waar lacunes zitten in het aanbod, waarmee vanuit FIT een ontwerpvraag aan bedrijven zal worden gesteld in een te organiseren hackaton.

 

 

LIVING LAB GOOI

Onder leiding van  het Gooise innovatieplatform Izovator wordt de testfase van het FIT-project in het Gooi voorbereid. Vanaf februari 2017 worden via zorgorganisaties Hilverzorg en Vivium mensen die leven met dementie uitgenodigd om mee te doen aan het testen van de keuzehulp. In deze testgezinnen wordt samen met een casemanager of onderzoeker de keuzehulp gebruikt en wordt besproken welke ondersteunende middelen en diensten zullen worden uitgeprobeerd. Deze middelen worden door de Regio Gooi ter beschikking gesteld. Het gebruik en de mate van tevredenheid (en zelfredzaamheid) worden tijdens de testperiode geëvalueerd. Aan het onderzoek kan door ongeveer 30 gezinnen worden meegedaan.

 

CROSS CARE CAFE: 4 OKTOBER 2016

Vanuit het project FIT organiseert Izovator een Cross Care Cafe rond de start van het onderzoek in het Gooi. Uitgenodigd zijn alle betrokken ambtenaren en bestuurders, huisartsen, zorgverleners, bewoners, bedrijven en alle relaties en partners van FIT. 

Deelnemers ervaren in een korte workshop voor welke uitdagingen mensen met dementie kunnen staan (en hun mantelzorgers!) om thuis een goed leven te kunnen blijven leiden.

U bent van harte welkom,wel graag even aanmelden 

 

 

HACKATON FIT

Vanuit FIT wordt komend najaar een eerste hackaton georganiseerd om nieuwe producten te ontwerpen voor die vragen en behoeften van mensen met dementie of hun mantelzorger waar nog geen oplossing voor is. Ook kan tijdens de hackaton gewerkt worden aan verdere ontwikkeling van halffabrikaten, gericht op ondersteuning van thuis wonen met dementie. Tenslotte zal ook een team aan het werk zijn om de te ontwikkelen 'fit' tussen vraag en aanbod verder uit te denken. 

De hackaton start met een openbare bijeenkomst begin november; de eigenlijke hackaton wordt georganiseerd op een zaterdag.  Eind augustus volgt de uitnodiging en start de inschrijving. Bedrijven worden per email uitgenodigd voor deze hackaton.

 

 

 

 

 

LEERGANG DEMENTIEZORG: ONTMOET DE EXPERT

FIT werkt samen met het Ben Sajet Centrum in de leergang dementiezorg die in het najaar van 2016 plaatsvindt. Een van de vijf middagen wordt ingevuld met de resultaten van FIT. Ben Sajet Centrum heeft nog plaatsen beschikbaar en aanmelden kan tot 1 augustus 2016.

 

 

Consortium FIT - olv penvoerder Hogeschool van Amsterdam 

digitallifecentre.nl

 

 

 Agenda

Op dit moment zijn er geen evenementen gepland dus houdt u onze agenda in de gaten.